Kredyt inwestycyjny "KORZYSTNY" na zakup maszyn, urządzeń i środków transportu

 • Planujesz zakup nowej maszyny rolniczej?

  Wybierz Kredyt inwestycyjny dla rolników "KORZYSTNY" z przeznaczeniem na:

  • zakup maszyn
  • zakup urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej
  • zakup środków transportu

  nie starszych niż 3 lata.

  ZALETY KREDYTU

  •      kredyt do kwoty 1 000 000 PLN
  •      długi termin spłaty kredytu - 8 lat
  •      stałe lub zmienne oprocentowanie (decyzja należy do Klienta):

                   - stałe – 8,50%

  oprocentowanie stałe może być stosowane w okresie dwóch pierwszych lat licząc od daty podpisania umowy o kredyt. Następne okresy ze stałym oprocentowaniem ustalone mogą być indywidualnie na podstawie złożonego wniosku przez Kredytobiorcę i po podpisaniu aneksu do umowy.

                   - zmienne – WIBOR 3M* + 2,50%

  • niski udział własny - 10%
  • niższa prowizja w przypadku zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK - dostępną w Banku
  • minimum formalności
  • szybka decyzja kredytowa
  • dogodne formy spłaty (terminy spłaty dostosowane do potrzeb Klienta)

  *zmiana WIBOR 3M kwartalnie, ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania