Skip to main content

Zaproszenie na Zebranie Grupy Członkowskiej - Harmonogram

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia Członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim że w dniu  25 kwietnia 2024 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Centrali Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 48  (sala konferencyjna I piętro) odbędzie się ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z działalności Banku za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli PBS w Sokołowie Podlaskim, w tym omówienie projektu zmian w Statucie Banku.
 9. Dyskusja.
 10. Wolne wnioski na Zebranie Przedstawicieli PBS w Sokołowie Podlaskim.
 11. Zamknięcie obrad.

Harmonogram Zebrań w grupach członkowskich

L.p.

Miejscowość

Data

godzina

Miejsce zebrania

Obsługa zebrania

Zarząd

Rada

1.

Sokołów Podlaski

Miasto

Gmina

25.04.2024r

900

Centrala

Piotr Żebrowski

Andrzej Czerkas

Jakub Buczyński

3.

Bielany

22.04.2024r.

900

Bielany

Piotr Żebrowski

Grzegorz Jaczewski

4.

Ceranów

23.04.2024r.

1100

O/Ceranów

Piotr Żebrowski

Jerzy Lipka

5.

Jabłonna Lacka

24.04.2024r.

900

O/ Jabłonna

Piotr Żebrowski

Jerzy Strzała

6.

Kosów Lacki

23.04.2024r.

900

O/ Kosów Lacki

Piotr Żebrowski

Bogusław Jakubaszek

7.

Miedzna

19.04.2024r.

900

 O/ Miedzna

Piotr Żebrowski

Waldemar Salach

8.

Repki

25.04.2024r.

900

 O/Repki

Sławomir Wantusiak

Jerzy Czarnocki

9.

Sabnie

24.04.2024r.

1100

     O/Sabnie

Piotr Żebrowski

Dominik Hardejewicz

10.

Suchożebry

22.04.2024r.

1100

O/Suchożebry

Piotr Żebrowski

Janusz Krasnodębski

11.

Sterdyń

18.04.2024r.

900

O/Sterdyń

Piotr Żebrowski

Andrzej Pogorzelski

 • Ostatnio zmienione .