Skip to main content

Gwarancje AGRO

Dla rolników, przetwórców produktów rolnych oraz nierolnych

Prowadzisz gospodarstwo rolne albo zajmujesz się przetwórstwem produktów rolnych? Potrzebujesz środków na inwestycje w maszyny? A może chciałbyś wziąć kredyt na bieżącą działalność i rozwinąć marketing swoich wyrobów? Zapytaj naszego doradcę o gwarancje AGRO, dzięki którym kredyt dla przedsiębiorców takich jak Ty jest teraz szerzej dostępny – nawet, jeśli nie masz długiej historii kredytowej.

Szeroki zakres gwarancji

do 80 proc. kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis

Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów obrotowych

  • odnawialnych – 39 miesięcy
  • nieodnawialnych – 51 miesięcy

Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Brak prowizji za udzielenie gwarancji

Maksymalna kwota gwarancji do kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 200 000 euro

 PRZYDATNE INFORMACJE

 Kto może skorzystać z gwarancji AGRO?

Przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym – rolnicy, przetwórcy produktów rolnych, przetwórcy produktów nierolnych.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją?

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych i nierolnych.

  • jeśli jesteś rolnikiem możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym
  • jeśli jesteś przetwórcą możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją?

Kredyty inwestycyjne lub obrotowe w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

Jakie są dodatkowe formy pomocy dla przedsiębiorców rolnych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19?

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:

  • możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne lub nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
  • dopłaty do oprocentowania tych kredytów obrotowych

Dotyczy kredytów udzielonych do 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna

Gwarancja udzielana jest w ramach:

  • pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013
  • pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych)

Dowiedz się więcej na temat gwarancji AGRO

Wszystkie informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie internetowej BGK. Możesz też zapytać pracownika w oddziale Banku.fot1

  • Ostatnio zmienione .