Kredyt nawozowy

 • Wybierając kredyt nawozowy zyskujesz możliwość zakupu:

  1. oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  2. nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  3. materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  4. środków ochrony roślin,
  5. artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych, urządzeń i budynków związanych z produkcją rolną
  6. innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie.
  • Bank udziela kredytów obrotowych w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 1.500,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
  • maksymalny okres kredytowania - 12 miesięcy