Kredyt Inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

  Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających m. in. na:
   • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia, przeznaczonych do produkcji rolnej,
   • zakupie środków transportu,
   • zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
   • zakupie gruntów rolnych,
   • budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
   • sfinansowaniu środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  • wymagany wkład własny
  • możliwość refinansowania do 70% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 12 miesięcy przed data złożenia wniosku
  • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

  Maksymalny okres kredytowania - 15 lat.