Skip to main content

Historia banku

Historia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim związana jest z datą 9 sierpnia 1923 roku, w którym to Sąd Okręgowy w Siedlcach zarejestrował Kasę Spółdzielczą "Przyszłość".

Od tego czasu minęło już 90 lat działalności banku, a w roku 2003 bank obchodził jubileusz 80-lecia, połączony z uroczystym otwarciem dobudowanej i zmodernizowanej siedziby banku.

Wracając do historii, gdzie światowy kryzys gospodarczy lat 1929-33 dotknął szczególnie rolnictwo, jak również miał odbicie na działalności instytucji oszczędnościowo-pożyczkowych, w roku 1933 kasa zrzeszała 402 członków. W okresie II wojny światowej działalność kasy bardzo ograniczono. W latach 1945-49 główny wysiłek działaczy skierowany był na reaktywowanie spółdzielni oszczędnościowo- pożyczkowych. W czerwcu 1950 roku Walne Zgromadzenie Członków Kasy Stefczyka z Sokołowa Podlaskiego, Czerwonki, Przywózk i Bielan Żyłak podjęło uchwałę o połączeniu i utworzeniu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Sokołowie Podlaskim.

Sześć lat później 6 czerwca 1956 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Kasę Spółdzielczą, która wkrótce została zmieniona na Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową "SOP". W 1957 roku na podstawie uchwały o Prawie bankowym, Spółdzielnia przemianowana została na Bank Spółdzielczy. W tym czasie obszar jego działania obejmował trzy gminy i miasto Sokołów Podlaski. Ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20.01.1990r zapoczątkowała nowy etap w działalności banku. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim stał się w pełni odpowiedzialny za całokształt swej działalności. Podstawą działalności banku było kredytowanie gospodarstw indywidualnych.

Gospodarka wolnorynkowa spowodowała silną konkurencję już istniejących banków i wchodzenie na polski rynek banków zagranicznych. W takiej sytuacji koniecznością było łączenie mniejszych jednostek. 24 listopada 1998roku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w Sokołowie Podlaskim podjęło uchwałę w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z Bankami Spółdzielczymi: Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Miedzna, Repki, Sterdyń.

Datę połączenia ustalono na 30 czerwca 1999 roku. Od tego czasu bank spółdzielczy działa pod nazwą Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim świadczy usługi poprzez swoją jednostkę macierzystą w Sokołowie Podlaskim i Oddziały Banku w :

 • Bielanach
 • Ceranowie
 • Jabłonnie Lackiej
 • Kosowie Lackim
 • Miedznie
 • Repkach
 • Sabniach
 • Siedlcach
 • Sokołowie Podlaskim
 • Sterdyni
 • Suchożebrach,
  oraz punkty kasowe w Sokołowie Podlaskim ul. Szewski Rynek 5 oraz w budynku Urzędu Skarbowego ul. Fabryczna 1.
Po zakończeniu procesu łączenia Bank zrzeszał 7988 członków. Konsolidacja pozwoliła na jeszcze lepsze świadczenie usług miejscowemu społeczeństwu, szczególnie rolnikom i wpłynęła na zwiększenie efektywności działania banku. Ambicjami kierownictwa i pracowników wzbogacono tradycję poprzez konsekwentną politykę dalszego rozwoju, zwiększania konkurencyjności, a tym samym umacniania pozycji na rynku bankowym.
 • Ostatnio zmienione .