Kartosfera

„Kartosfera” to portal kartowy przeznaczony do obsługi kart płatniczych wydanych przez Bank dostępny na stronie:

www.kartosfera.pl

W portalu kartowym „Kartosfera” mogą Państwo dokonać następujących operacji na posiadanych kartach płatniczych:

  • aktywować kartę,
  • zmienić kod PIN karty,
  • zastrzec kartę,
  • dokonać czasowej blokady i odblokowania karty,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • wyłączyć/ ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową),
  • zmienić limity transakcyjne (gotówkowy, bezgotówkowy oraz internetowy) dla posiadanych kart,
  • przeglądać listę autoryzacji wykonywanych kartami kredytowymi,
  • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych,
  • zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.

W celu skorzystania z portalu „Kartosfera” należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. i dokonać rejestracji poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (jeśli korzystają Państwo z portalu po raz pierwszy) lub zalogować się (poprzez wpisanie swojego identyfikatora i hasła).

Przy korzystaniu z portalu kartowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Ponadto, przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze należy sprawdzić czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https oraz czy w pasku adresowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki, która symbolizuje nawiązanie szyfrowanego połączenia.