Skip to main content

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na terenie powiatu sokołowskiego i węgrowskiego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych.

Bank ponadto zapewnia kasową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego (np. wypłata świadczeń rodzinnych, pełna obsługa gotówkowa Gmin), konsolidację i redystrybucję środków z wyodrębnionych rachunków podległych jednostek, obsługę płatności masowych (np. podatków, różnego rodzaju opłat).

W swojej ofercie Bank umożliwia korzystanie z kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.

  • Ostatnio zmienione .