Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na terenie powiatu sokołowskiego i węgrowskiego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych, które w połączeniu z systemami Internet Banking oraz Home Banking umożliwiają sprawne zarządzanie środkami wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.

Bank ponadto zapewnia kasową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego (np. wypłata świadczeń rodzinnych, pełna obsługa gotówkowa Gminy), konsolidację i redystrybucję środków z wyodrębnionych rachunków podległych jednostek, możliwość automatycznego lokowania wolnych środków na lokatach typu O/N i T/N, automatyczną obsługę płatności masowych (np. podatków, różnego rodzaju opłat).

W swojej ofercie Bank umożliwia korzystanie z kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek lub z kredytu mieszkaniowego

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.