Skip to main content

Kredyt mieszkaniowy

 • Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę budowlaną lub dokończyć budowę domu?

  Wybierając Kredyt mieszkaniowy zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt nawet do 80% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania – nawet do 30 lat,
  • minimalna kwota kredytu - 40.000 PLN
  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
  • do 24 miesięcy karencji,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez dodatkowych opłat.

  Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej
  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy.

  Oprocentowanie kredytu ustalane jest adekwatnie do wartości wkładu własnego oraz zależy od zawarcia umowy o ubezpieczenie na życie:

  • do 40% wartości zaangażowanych środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu:

  WIBOR 3M + marża banku 2,00%

  WIBOR 3M + marża banku 1,85% z ubezpieczeniem

  • powyżej 40% wartości zaangażowanych środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu:

  WIBOR 3M + marża banku 1,80%

  WIBOR 3M + marża banku 1,65% z ubezpieczeniem

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  Wysokość oprocentowania kredytu z okresowo stałą stopą w I kwartale 2024r. wynosi 7,46%.


  RRSO - oprocentowanie zmienne:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,28% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,85% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy bazowej (ustalanej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania tj. kwartał kalendarzowy) WIBOR 3M: 5,85% (średnia z grudnia 2023r.) i marży Banku w wysokości 2,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 239 x 1 651,42 PLN + rata wyrównująca w wysokości 321,45 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 197 029,83 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 195 010,83 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00  PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN.  Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 397 029,83 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 16.02.2024r . na reprezentatywnym przykładzie.


  RRSO - oprocentowanie okresowo - stałe:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,86 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,46% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,85% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 2,00%, równe raty miesięczne: 60 x 1 606,30 PLN w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu + 179 x 1 598,77 + 1 x 1 474,89PLN (rata wyrównująca) po tym okresie, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 186 051,72 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 184 032,72 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  386 051,72 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 16.02.2024r . na reprezentatywnym przykładzie.