Kredyt mieszkaniowy

 • Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę budowlaną lub dokończyć budowę domu?

  Wybierając Kredyt mieszkaniowy zyskujesz:

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt nawet do 80% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania – nawet do 30 lat,
  • minimalna kwota kredytu - 40.000 PLN
  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
  • do 24 miesięcy karencji,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez dodatkowych opłat.

  Oprocentowanie kredytu ustalane jest adekwatnie do wartości wkładu własnego oraz zależy od zawarcia umowy o ubezpieczenie na życie:

  • do 40% wartości zaangażowanych środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu:

  WIBOR 3M + marża banku 2,30%

  WIBOR 3M + marża banku 2,15% z ubezpieczeniem

  • powyżej 40% wartości zaangażowanych środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu:

  WIBOR 3M + marża banku 2,00%

  WIBOR 3M + marża banku 1,85% z ubezpieczeniem


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,95% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,65% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy bazowej (ustalanej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania tj. kwartał kalendarzowy) WIBOR 3M: 2,35% (średnia z grudnia 2021r.) i marży Banku w wysokości 2,30%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równa rata miesięczna: 299 x 1 128,84 PLN + rata wyrównująca w wysokości 1 133,54 PLN, łączna liczba rat: 300.  Całkowity koszt kredytu 141 675,70 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 138 656,70 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000  PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN.  Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 341 675,70 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 27 stycznia 2022 r.