Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 • Uwolnij zamrożony kapitał!

  Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel, więc możesz wykorzystać swój dom lub mieszkanie i sfinansować dzięki temu każde swoje marzenie - nowe meble, samochód, wycieczkę do egzotycznych krajów czy studia dla swojego dziecka.

  Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz

  • tani i bezpieczny kredyt,
  • minimalna kwota kredytu - 20.000 zł,
  • maksymalna kwota - 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • okres kredytowania od 1 roku do 15 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 m-cy.

  Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,68 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; kwota kredytu nie przekracza 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie kredytu: 6,85 % w skali roku – wyliczone jako suma stopy bazowej kredytu (stopa zmienna kwartalnie ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy WIBOR 3M: 2,35% - średnia z grudnia 2021) i marży Banku w wysokości 4,50%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Wysokość rat miesięcznych: 119 x 1 153,37  PLN + 1 x 1 122,10 PLN, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 40 892,13 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 38 373,13 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 140 892,13 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu UKH na 27 stycznia 2022 r.