Skip to main content

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 • Uwolnij zamrożony kapitał!

  Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel, więc możesz wykorzystać swój dom lub mieszkanie i sfinansować dzięki temu każde swoje marzenie - nowe meble, samochód, wycieczkę do egzotycznych krajów czy studia dla swojego dziecka.

  Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz

  • tani i bezpieczny kredyt,
  • minimalna kwota kredytu - 20.000 zł,
  • maksymalna kwota - 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
  • okres kredytowania od 1 roku do 15 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 m-cy.

  Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy.

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  Wysokość oprocentowania kredytu z okresowo stałą stopą w I kwartale 2024r. wynosi 10,31%.


  RRSO - oprocentowanie zmienne:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,40 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; kwota kredytu nie przekracza 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie kredytu: 10,35% w skali roku – wyliczone jako suma stopy bazowej kredytu (stopa zmienna kwartalnie ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy WIBOR 3M: 5,85% - średnia z grudnia 2023) i marży Banku w wysokości 4,50%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Wysokość rat miesięcznych: 119 x 1 340,96 PLN + 134,15 PLN (rata wyrównująca). Całkowity koszt kredytu 61 727,39 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 59 708,39 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 161 727,39 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu UKH na 16 lutego 2024 r.

  RRSO - oprocentowanie okresowo stałe:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,35% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; kwota kredytu nie przekracza 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,31% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,35% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 4,50% równe raty miesięczne: 60 x 1 338,73 PLN + 59 x 1 323,61 PLN + 1 x 1 306,92 PLN (rata wyrównująca), łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 61 742,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 59 723,71 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 161 742,71 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu UKH na 16 lutego 2024 r.