Szybka Mieszkaniówka

 • Szybka Mieszkaniówka - to atrakcyjny kredyt  bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki oraz wniesienia udziału własnego.

  Kredyt może być przeznaczony na:

  • budowę ogrodzenia, utwardzenie placu wokół domu jednorodzinnego, doprowadzenie mediów,
  • wykończenie, remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, w budynku wielorodzinnym Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • spłatę przy uzyskiwaniu prawa do nieruchomości wskutek postępowania o zniesienie współwłasności lub działu spadku,
  • inne wydatki służące poprawie warunków mieszkaniowych (np. budowa lub zakup garażu, altany itp.)

  Maksymalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN.

  Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN.

  Maksymalny okres kredytowania 5 lat


  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 35 000 PLN całkowita kwota do zapłaty 39 783,05 PLN, oprocentowanie zmienne 5,55% w skali roku wyliczone jako suma stopy referencyjnej (stopa zmienna kwartalnie, ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy WIBOR 3M: 2,35% - średnia z grudnia 2021) i marży Banku w wysokości 3,20%, całkowity koszt kredytu 4 783,05 PLN (w tym: prowizja w wysokości 2,00% od kwoty kredytu - 700,00 PLN, odsetki 4 083,05 PLN), płatne w 47 miesięcznych ratach równych w wysokości 814,77 PLN + rata wyrównująca w wysokości 788,86 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 26 stycznia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.