Skip to main content

EKOkredyt

 • BĄDŹ EKO – to Ci się opłaci

  • kredyt na cele mieszkaniowe – na ekologiczne rozwiązania w budownictwie:
   • zakup/wymianę kotła (pieca) c.o.,
   • podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej,
   • instalację/wymianę c.o. i c.w.u.,
   • zakup i instalację odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika (mikroinstalacje), kolektory słoneczne, pompy ciepła,
   • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
   • docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
   • instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłączenie do kolektora ściekowego,
   • inne wydatki służące poprawie jakości środowiska (np. rekuperacja, przydomowe wiatraki),
   • cele objęte programem priorytetowym Czyste Powietrze.
   • maksymalna kwota kredytu 80 000 PLN
  • niskie oprocentowanie:
   • stałe dla kredytów do 36 miesięcy – 8,50% w stosunku rocznym
   • zmienne dla kredytów powyżej 36 miesięcy – WIBOR 3M + 3,50% w stosunku rocznym
  • Dla Klientów, którzy posiadają podpisaną z WFOŚiGW umowę dotacji lub pożyczki w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oprocentowanie:
   • stałe dla kredytów do 36 miesięcy – 8,00% w stosunku rocznym
   • zmienne dla kredytów powyżej 36 miesięcy – WIBOR 3M + 3,00% w stosunku rocznym
  • okres kredytowania do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
  • dogodne formy spłaty (terminy spłaty dostosowane do potrzeb Klienta)

  521525


  Kredyt z oprocentowaniem stałym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 34 998,06 PLN, oprocentowanie stałe 8,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 998,06 PLN (w tym: prowizja w wysokości 3,00% kwoty kredytu - 900,00 PLN, odsetki w całym okresie kredytowania 4 098,06 PLN), płatne w 35 miesięcznych ratach równych w wysokości 947,17 PLN + ostatnia rata wyrównująca 947,11 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 6 lipca 2022 roku na reprezentatywnym przykładzie.


  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,42%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 37 824,34 PLN, oprocentowanie zmienne 10,42% w skali roku – wyliczone jako suma zmiennej stopy bazowej (ustalanej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania tj. kwartał kalendarzowy) WIBOR 3M: 6,92% (średnia z marca 2023r.) i marży Banku w wysokości 3,50%, całkowity koszt kredytu 7 824,34 PLN (w tym: prowizja w wysokości 3,00% kwoty kredytu - 900,00 PLN, odsetki w całym okresie kredytowania 6 924,34 PLN), płatne w 47 miesięcznych ratach równych w wysokości 769,53 PLN + ostatnia rata wyrównująca 756,43 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 19 czerwca 2023 roku na reprezentatywnym przykładzie.