EKOkredyt

 • BĄDŹ EKO – to Ci się opłaci

  • kredyt na cele mieszkaniowe – na ekologiczne rozwiązania w budownictwie:
   • zakup/wymianę kotła (pieca) c.o.,
   • podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej,
   • instalację/wymianę c.o. i c.w.u.,
   • zakup i instalację odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika (mikroinstalacje), kolektory słoneczne, pompy ciepła,
   • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
   • docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
   • instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłączenie do kolektora ściekowego,
   • inne wydatki służące poprawie jakości środowiska (np. rekuperacja, przydomowe wiatraki),
   • cele objęte programem priorytetowym Czyste Powietrze.
   • maksymalna kwota kredytu 80 000 PLN
  • niskie oprocentowanie:
   • stałe dla kredytów do 36 miesięcy – 4,50% w stosunku rocznym
   • zmienne dla kredytów powyżej 36 miesięcy – WIBOR 3M + 3,50% w stosunku rocznym
  • Dla Klientów, którzy posiadają podpisaną z WFOŚiGW umowę dotacji lub pożyczki w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze oprocentowanie:
   • stałe dla kredytów do 36 miesięcy – 4,00% w stosunku rocznym
   • zmienne dla kredytów powyżej 36 miesięcy – WIBOR 3M + 3,00% w stosunku rocznym
  • okres kredytowania do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
  • dogodne formy spłaty (terminy spłaty dostosowane do potrzeb Klienta)

  521525


  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,60%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 35 649,76 PLN, oprocentowanie nominalne WIBOR 3M (stopa zmienna kwartalnie, ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. kwartał kalendarzowy WIBOR 3M: 0,21% - średnia z marca 2021) + 3,50% = 3,71% w skali roku, całkowity koszt kredytu 5 649,76 PLN (w tym: prowizja w wysokości 3,00% kwoty kredytu - 900,00 PLN, odsetki w całym okresie kredytowania 4 749,76 PLN), płatne w 95 miesięcznych ratach równych w wysokości 361,98 PLN + ostatnia rata wyrównująca 361,66 PLN.

  Kalkulacja została dokonana na dzień 23 kwietnia 2021 roku na reprezentatywnym przykładzie.