Skip to main content
Gwarancja AGROMAX

Czym jest gwarancja AGROMAX?

Gwarancja Agromax (FGR PLUS) stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych, którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego

Kto może ubiegać się o gwarancję?

MŚP - działający w sektorze rolnym w ramach poniższych interwencji wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (interwencja nr I 10.1.2. PS WPR);
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie (interwencja nr I 10.6.2. PS WPR);
 • Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – poza gospodarstwem (interwencja nr I 10.7.2. PS WPR).

Jakie kredyt mogą zostać objęte gwarancją?

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe - nieodnawialne, powiązane z kredytem inwestycyjnym objętym gwarancją AGROMAX

Parametry gwarancji

 • zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalne okresy gwarancji:
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące
  • kredyty obrotowe nieodnawialne (powiązane z kredytem inwestycyjnym): 51 miesięcy,
 • maksymalna kwota gwarancji:
  • kredyt inwestycyjny - 5 mln PLN
  • kredyt obrotowy - 20% kwoty kredytu inwestycyjnego

Najważniejsze korzyści

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco
 • zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez możliwość otrzymania dotacji na spłatę odsetek od kredytu
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane w jednym miejscu

Dotacja na spłatę odsetek

 • dla kredytów objętych gwarancją, której zakres procentowy wynosi co najmniej 60% przez cały okres kredytowania,
 • dotacja przez pierwsze 24 miesiące kredytowania,
 • 50% lub 100% kwoty raty odsetkowej, maksymalnie 4% lub 8% kwoty kredytu za każdy 12 miesięczny okres, w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i celu kredytowania,
 • młody rolnik – 100% kwoty raty odsetkowej w okresie pierwszych 24 miesięcy kredytowania.