Skip to main content

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych od 1 lipca 2023

Zmiany w Regulaminie dotyczą aktualizacji i doszczegółowienia zapisów, w tym:

  • wprowadzenia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej,
  • wprowadzenia możliwości niestosowania silnego uwierzytelnienia dla transakcji internetowych w określonych przypadkach,
  • dodania ogólnych powodów wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku,
  • zmiany limitu wypłaty gotówki w ramach usługi cash back,
  • wprowadzenia nowej metody logowania i uwierzytelniania w bankowości internetowej przy użyciu klucza zabezpieczeń.

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych od 1 lipca 2023

  • Ostatnio zmienione .