Zmiana Regulaminu kart kredytowych business oraz Regulaminu kart kredytowych od 01 lipca 2023r.

Zmiany obejmują:

  • dodanie zapisów o kartach z programem lojalnościowym (Mastercard),
  • dodanie zapisów o uruchomienie nowej metody uwierzytelnienia 3DSecure (transakcji internetowych) w aplikacji mobilnej,
  • dodanie zapisów o możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia dla transakcji niskokwotowych w określonych przypadkach,
  • zmianę okresu ważności kart z 36 na 60 miesięcy.

Regulamin kart kredytowych business od 01 lipca 2023r.

Regulamin kart kredytowych od 01 lipca 2023r.

  • Ostatnio zmienione .