Gwarancje i poręczenia

Gwarancja bankowa jest jednostronnym, zobowiązaniem Banku do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdyby Klient Banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oferuje następujące rodzaje gwarancji:

 • Gwarancja przetargowa (wadialna)
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja spłaty kredytu
 • Gwarancja terminowej zapłaty za zakupione towary/usługi
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • Gwarancja akcyzowa
 • Gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
 • Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii
 • Gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Gwarancja stanowiąca kaucję gwarancyjną zabezpieczającą kwoty podatku lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • Gwarancja zwrotu zaliczki z PROW 2014 – 2020 oraz w zakresie realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej

Wybierając Gwarancje zyskujesz:

 • zabezpieczenie płatności
 • eliminację potrzeby angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji
 • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpieczających interesy partnerów umów
 • wzmocnienie pozycji i wiarygodności firmy
 • szansę na zbudowanie lepszych relacji z partnerami