SMS Banking

 • SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta.

  Na telefon klienta przekazywane są wiadomości SMS:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
  • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie).

  Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.