Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych