POL-IKE

 • Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi POL-IKE.

  POL- IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

  Wybierając rachunek POL-IKE zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej - dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

  W 2022 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 17,766.00 zł

  Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2022.