Skip to main content

Znamy zwycięzców Loterii Jubileuszowej z okazji 100-lecia banku!

Losowanie nagród w Loterii z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia naszego banku już za nami! Nagroda główna, samochód osobowy Toyota Corolla ma już nowego właściciela.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i gratulujemy Zwycięzcom!


Co dalej?

  • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową bądź drogą korespondencyjną.
  • Nagrody będą wydawane od dnia 25.09.2023 roku. W celu odbioru nagrody Zwycięzca zgłasza się do placówki Banku, w której założył Lokatę lub zaciągnął Kredyt (z wyłączeniem nagrody głównej, której odbiór nastąpi w Centrali Banku) i okazuje osobie upoważnionej do wydawania nagród: potwierdzenie zapłaty podatku (jeżeli dotyczy) oraz dowód tożsamości umożliwiający ustalenie zgodności danych osobowych.
  • Nagrody pieniężne (nagrody II, III, IV i V stopnia) zostaną przekazane Zwycięzcom przelewem na wskazane przez nich numery kont bankowych lub gotówkowo w placówce banku w dniu podpisania protokołu z przekazania nagrody pieniężnej.

 REGULAMIN LOTERII STULATKA


  • Ostatnio zmienione .