Kredyt CSK

 • Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych  rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

  Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników  zyskujesz:

  • wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł
  • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego
  • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70  tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:
   • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji
   • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

  Dostępność kredytu jest uzależniona od limitów akcji kredytowych udostępnianych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje o dostępności limitów otrzymają Państwo w placówkach Banku.

 • Wzory wymaganych dokumentów dostępne na stronie ARiMR:

  www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html