Zmiany w procesie dokonywania transakcji kartami w Internecie

Od dnia 15 lutego 2021 r. obowiązkowe stanie się podawanie przez Klientów PINu podczas realizowania transakcji z usługą 3D Secure. Klient zawsze jako pierwszy czynnik uwierzytelnienia przy transakcji Internetowej z usługą 3D Secure będzie musiał podać kod PIN ustanowiony przez siebie w portalu Kartosfera.

Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwo Klientów przy transakcjach realizowanych w Internecie.