Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych od dnia 29 listopada 2021

Informujemy, że od dnia 29 listopoda obowiązywać będzie nowa Tabela oprocentowania produktów bankowych.

Zmiana wynika z podwyższenia obowiązującego oprocentowania Idywidulanego konta emerytalnego POL-IKE.