Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu PBS w dniu 10 czerwca 2022 roku o godzinie 1000 w Sali Weselnej NOVA (u Kulika), ul. Lipowa 98, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

 W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 10 czerwca 2022r.  o godzinie 1030 , miejsce obrad jw.