Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu PBS oraz na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568) w dniu 30 czerwca 2021 roku o godzinie 1000 w Sokołowskim Ośrodku Kultury -Kino „SOKÓŁ”, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

 W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 30 czerwca 2021r.  o godzinie 1030 , miejsce obrad jw.

 Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad: