Zebrania grup członkowskich

Informacje na temat zebrań w grupach członkowskich na terenie działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim w roku 2018.

Harmonogram zebrań w grupach członkowskich na terenie działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej w Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim wraz z załącznikami

Procedura dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

Regulamin zebrania Grupy Członkowskiej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości osób zgłoszonych do wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim.
 8. Przedstawienie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim.”
 9. Przedstawienie wymogów prawnych jakie powinien spełniać kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz wymogów prawnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
 10. Zgłoszenie oraz ocena odpowiedniości osób do wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej.
 11. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 12. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 13. Wybór kandydata na członka Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim.
 14. Wolne wnioski na Zebranie Przedstawicieli PBS w Sokołowie Podlaskim.
 15. Dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-14
1 EUR4.1563
1 USD3.6254
1 CHF3.6683
1 GBP4.6422
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej