Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu.  Szczegóły w Polityce cookies

 

 

 


 


Polityka informacyjna Banku

 

Polityka Informacyjna

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

za 2016 rok

 

 

            Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych z Części Ósmej, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz dostęp do polityki informacyjnej w postaci tekstu „Polityki informacyjnej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” przyjętej na mocy uchwały Zarządu i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.

 

W celu realizacji polityki informacyjnej Bank udostępnia następujące dokumenty:

1. „Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”

2. „Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”;

3.   Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2016 roku z uwzględnieniem informacji w zakresie wymaganym przez przepisy art.111a Ustawy Prawo bankowe oraz opis metod wyliczania kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyk występujących w Banku;

4.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;

5. „Ogólną strategię zarządzania ryzykami w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaski”;

6.  Sprawozdanie finansowe Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2016 rok;

7.   Opinię niezależnego biegłego rewidenta za rok 2016. 

 

 Polityka informacyjna

 Ogólna strategia zarządzania ryzykami

 Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

 Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji ICAAP

 Sprawozdanie zarządu

 Bilans Banku

 Informacja dodatkowa do bilansu

 Raport z badania sprawozdania finansowego

 Opinia biegłego rewidenta

 

 Informacja FATCA

 Kodeks Etyki  Załącznik 1   Załącznik 2

 Oświadczenie o przyjęciu zasad ładu korporacyjnego

 Zasady ładu korporacyjnego

 Schemat organizacyjny Banku

 Regulamin Rady Nadzorczej

 Procedura dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej

 Załącznik A   Załącznik 1   Załącznik 1a

 Załącznik 1b   Załącznik 2   Załącznik 3

 Regulamin działania Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

 Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

 

 Informacja o możenia skargi lub reklamacji

 Reklamacje

 Formularz informacyjny dla deponenta

Kursy walut - BPS
18-01-17 Kupno Sprzedaż
USD 3.3032 3.5121
EUR 4.0394 4.2943
CHF 3.4131 3.6768
GBP 4.5430 4.8651
Placówki i bankomaty
Pogoda dla Sokołowa
Kalkulator kredytowy
Ankieta
Czy jesteś klientem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim?

© 2010 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 48, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel.: (25) 781 29 05, NIP: 823 000 14 50, REGON: 000509407, KOD SWIFT: POLUPLPR Liczba odwiedzin: 3339538